Disclaimer

Rema Handelsonderming verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Rema Handelsonderneming behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Rema Handelsonderneming.

Beperkte aansprakelijkheid

Rema Handelsonderneming spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Rema Handelsonderneming.