Elysator – Waterkwaliteit behandelingen

Probleem:

Vroeger werden vloerverwarmingen met niet-zuurstofdichte kunststofbuizen aangelegd. Er is ondertussen al zoveel technische vooruitgang geboekt dat zo goed als geheel diffusiedichte vloerverwarmingsbuizen kunnen worden vervaardigd. Toch is het niet uit te sluiten dat er via ventielen, schroefverbindingen, circulatiepompen, regeleenheden, automatische ontluchters of defecte expansievaten nog zuurstof in het systeem terechtkomt. De in het verwarmingswater verspreide zuurstof, een te lage pH-waarde, alsmede een verhoogde elektrische geleidbaarheid van het systeemwater kunnen leiden tot corrosie en slikvorming in het verwarmingssysteem, veroorzaakt door corrosieproducten. Vaak moest echter toch worden geconstateerd dat in de spleten of onder vuil of roestafzettingen geen actieve bescherming werd gerealiseerd en dat het probleem daardoor niet naar tevredenheid kon worden opgelost. Bovendien is de bewaking van een correcte dosering van inhibitoren tijdrovend en duur. Ook het inzetten van warmtewisselaars voor de systeemscheiding in het verwarmings en ketelcircuit zorgt er uiteindelijk alleen voor dat de problemen worden opgesplitst, zonder daarbij een actieve bescherming tegen corrosie te verwezenlijken.

Oplossing:

In het verwarmingssysteem wordt in de extra aansluiting (bypass) een reactievat – de ELYSATOR – met uiterst zuivere magnesiumanoden ingebouwd. Door de reactie met het oplossende reactieve metaal (magnesium) daalt de concentratie van het zich in het water verspreidende zuurstof uit de lucht tot een verwaarloosbaar niveau. Het magnesiumhydroxide dat door dit proces wordt opgewekt, helpt om de pH-waarde te laten stijgen tot een optimaal niveau. Als gevolg daarvan daalt, afhankelijk van de watersamenstelling, de elektrische geleidbaarheid van het systeemwater, waarbij ook de gedeeltelijk veroorzaakte waterhardheid een rol speelt. Zodoende ontstaat een zoutarm, alkalisch water met een minimale zuurstofconcentratie. In systemen met dergelijke watereigenschappen is corrosieschade onwaarschijnlijk.

Meer informatie over Elysator kan gelezen worden op: https://elysator.com/wp-content/uploads/pdf/elysator/manual/nl/manualElysatorIndustrial_nl.pdf.

Heeft u vragen of interesse? Neem dan gerust contact met ons op!