Woningbezitters die bezig zijn met het verduurzamen van hun woning worden vaak geconfronteerd met een dilemma rondom isoleren. “Moet ik mijn woning volledig isoleren? Of is het belangrijker om de natuurlijke ventilatie (tocht) in stand te houden voor de luchtkwaliteit in de woning?”

Isoleren en ventileren
Woningisolatie zorgt voor een comfortabele, warme woning. Een goed geïsoleerde woning verliest weinig warmte, waardoor de stookkosten laag zijn. Door de woning volledig te isoleren zal er minder tot geen natuurlijk ventilatie (tocht) meer zijn. Maar schone lucht van buitenaf is wel nodig om te luchtkwaliteit in huis gezond te houden. Er zijn woningbezitters die denken dat het niet verstandig is om te isoleren en de natuurlijke ventilatie (tocht) via naden en kieren in stand te houden. Maar dat zorgt weer voor hoge stookkosten en een oncomfortabel binnenklimaat. Dus wat is nu een juiste keuze? De oplossing is: “Isoleren en ventileren”.

Wat is gezond?
U kunt de luchtkwaliteit in uw woning meten met een CO2 meter. Deze CO2 meter waarschuwt u op het moment dat het CO2 gehalte in de woning te hoog is. Het CO2 gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts Per Milion). Te veel CO2 kan zorgen voor concentratieproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid of problemen bij de ademhaling. Hoe lager het CO2 gehalte, hoe beter. In een woning is een CO2 gehalte tussen de 800 en 1000 PPM aanvaardbaar. Als er structureel een CO2 gehalte aanwezig is boven de 1000 PPM is het te adviseren om bewuster te ventileren of, indien nodig, extra ventilatievoorzieningen aan te brengen.

Waarom ventileren?
We vervuilen de binnenlucht van ons huis op vele manieren. Doordat we koken, douchen, zweten en ademen ontstaan er vochtproblemen die weer kunnen leiden tot schimmelgroei. Ook vervuilen we het binnenklimaat door rookgassen van de gastoestellen, open haard, houtkachel en het gebruik van schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers. Door deze “luchtvervuiling” binnenshuis kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals hoofdpijn, benauwdheid, dufheid, irritatie van keel, neus en ogen.  Goed ventileren is dus noodzakelijk, maar niet altijd gemakkelijk.

Tips ventileren
Onderstaand staan een aantal tips hoe u kunt ventileren en rekening kunt houden met de luchtkwaliteit binnenshuis.
1. Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open (klep)raampjes en/of ventilatieroosters en zorg dat lucht door uw huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren of roosters in binnendeuren en -muren.
2. Ventileer extra (bijvoorbeeld met een extra open raam of het ventilatiesysteem op de hoogste stand) als u kookt, doucht en klust in huis. Ook indien er veel mensen in huis aanwezig zijn is het verstandig extra te ventileren.
3. Rook niet in huis.
4. Verminder vocht in huis: droog de was buiten, kook met de deksel op de pan en droog vloeren na het dweilen.
5. Voorkom schadelijke stoffen: schilder met oplosmiddelarme verf en gebruik spaanplaat met keurmerk.
6. Zorg dat een geiser een afvoer heeft naar buiten, laat de schoorsteen van een open haard regelmatig vegen en zorg voor voldoende luchtaanvoer tijdens het stoken.
7. Heeft u mechanische of balansventilatie? Laat dit systeem elke 2 jaar onderhouden en maak de ventilatiekanalen en roosters regelmatig schoon.
8. Bent u van plan om de kozijnen te vervangen? Laat in dat geval ventilatieroosters plaatsen in het kozijn.